Monthly Archives: April 2019

ยืมเงินกับคอมพิวเตอร์

ยืมเงินกับคอมพิวเตอร์

การกู้เงินออนไลน์ นับเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของวงการการเงินการธนาคารบ้านเรา ที่สามารถให้บริการให้ทันกันกับยุคสมัย สังคมไร้เงินสด และ ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม ก็ใครล่ะ จะคิดว่า การกู้เงินจะได้รับการเปลี่ยนรูปแบบ จากการที่ต้องหอบเอกสารมากมาย ไปนั่งคุย นั่นปรึกษาหารือ กรอกเอกสารขอกู้เงิน ขอรายงานการเดินบัญชี แนบไปกับหนังสือรับรองการทำงาน ถ่ายสำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง และอื่นๆ อีกมากมาย รอให้เจ้าพนักงานธนาคารวบรวม นำไปส่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ…